Externí odkazy

Zprávy ze šetření a studií uskutečněných v souvislosti s přípravou projektu

Související aktivity a projekty

ZDrSEM
Kurzy první pomoci zážitkem s patnáctiletou zkušeností, bohatý zdroj obsahové i metodické inspirace.
Hasík CZ
Preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
SORUDO - systém reálné sebeobrany
Komplexně pojatý systém reálné sebeobrany. Nezapomíná na prevenci konfliktu a jeho verbální odvrácení, ale ani na případné následné ošetření zraněných a právní dohru celé situace. Navíc využívá unikátní, vysoce efektivní tréninkové metody.
Buď připraven
Webový projekt Junáka k podpoře výuky OČMU.
Survival
Projekt ZŠ Nový Jičín, zpracovává výuku OČMU po teoretické, metodické i praktické stránce.
Dětství bez úrazů
Více než polovina úmrtí dětí je způsobena úrazy. Tento projekt děti učí se před nimi chránit.
Helpíkův pohár
Celostátní zdravotnická soutěž pro páťáky, jejíž finále probíhá v rámci Rallye Rejvíz.
R2H — Ready to help
Projekt R2H, neboli Ready to help (připraven pomoci). Promyšlená výuka OČMU zajišťovaná profesionály z oboru, důraz na nácvik praktických dovedností. Probíhá na Moravě.
Záchranný kruh
Rozsáhlý soubor aktivit souvisejících s OČMU, funguje v regionu Karlových Varů. Vytváření učebních materiálů, metodických podkladů, sběr informací a mnoho dalšího
The Action
Skutečný příběh o skutečných lidech se skutečnými zážitky. Emotivně laděná show o realitě dopravní nehody.
RESCUEINFO o.s. - Tísňová radiová síť
Stěžejní činností sdružení je vzdělávací a preventivní činnost v oblasti ochrany obyvatel.

THINK! Road Safety
Kampaň na prevenci dopravních nehod britského ministerstva dopravy. Inspirační zdroj pro naši obdobu Nemyslíš — zaplatíš.
Neusni za volantem
Prevence dopravních nehod způsobených únavou řidiče.
Domluvme se
Prevence dopravních nehod způsobených alkoholem. Než si s přáteli vyjedete za zábavou, domluvte se, kdo bude řídit cestou domů.

Různé

Pokyn MŠMT č. j. 12 050/03-22
Začlenění tematiky OČMU do vzdělávacích programů.
STAN - Special Team fof Adventure in Nature
Letní tábory, školní výlety, akce na víkend, teambuilding — někdy s prvky OČMU.
Kurz speciální přípravy pro krizové situace
Určený pro novináře a další civilní osoby, vyskytující se v rizikových oblastech
ČČK
Český červený kříž
SSHR
Správa státních hmotných rezerv
SÚJB
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sorudo
Propracovaný systém reálné sebeobrany. Jak se konfliktu vyhnout, jak jej co nejrychleji a ve zdraví ukončit, jak minimalizovat jeho následky.