Financování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

V období 1. 1. 2007 – 30. 6. 2008 byl projekt podpořen částkou 1 681 206 Kč.

ESF

Co je ESF

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.

Poslání Evropského sociálního fondu

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Oficiální definice

„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“.

Další informace

Opatření 3.1
Podrobnosti a aktuality na stránkách MŠMT
ESF
Stránky Evropského sociálního fondu v ČR
Užitečné adresy
Na webu MŠMT
Fondy Evropské unie
Oficiální web o strukturálních fondech