Metodická videonahrávka

Ke stažení - verze připravená k vypálení na DVD a k přehrávání na DVD přehrávačích:
Metodická videonahrávka k výuce tematiky Ochrana člověka za mimořádných událostí

Copyright Občanské sdružení JAK? 2008

Tento dokument smíte kopírovat, upravovat a šířit na jakémkoliv médiu, ať už komerčně nebo nekomerčně, za předpokladu, že vyrozumění o autorských právech a toto vyrozumění o licenci jsou reprodukovány ve všech kopiích a že k podmínkám této licence nepřidáte žádné další podmínky. Nesmíte používat technická opatření, abyste mařili či kontrolovali čtení nebo další kopírování kopií, které vytváříte nebo šíříte.

Ve všech verzích dokumentu musí být zachována všechna jména původních autorů i spolupracovníků, informace kde lze bezplatně získat originální verzi a informace, že vznik původní verze byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pokud v dokumentu provedete změny, musí být jasně, čitelně a zřetelně uvedeno, že se jedná o vámi upravenou verzi.

Nahrávku si také můžete přehrát přímo ve webovém prohlížeči:

Také můžete sdílet odkaz na nahrávku: https://www.youtube.com/watch?v=Vpm61q6TFtE