Průběh po měsících

Rok 2008

březen

K stálé nekončící práci na příručce se velká část realizačního týmu vydala na zážitkový zdravotnický seminář (ZDrSEM), aby si tak zvýšila svou kvalifikaci na poli zdravovědy a nepřímo zážitkové pedagogiky. Poznatky získané na tomto vyčerpávajícím pětidenním semináři nám přinesly nové zajímavé informace, které jsme zapracovali do metodiky.

únor

Práce na videonahrávce zaznamenala v tomto měsíci velký průlom. Po několika měsících jsme se ocitli znovu na place. V záři reflektorů jsem na Gymnáziu Boženy Němcové sehráli připravenou scénu správného použíti systému RAZ-DVA-TŘI, tentokrát se ale netočilo, nýbrž fotilo.

leden

Příručka začíná pomalu dostávat konečný tvar. Ke konci se chýlí metodický úvod, zásadním přepracováním na základě zkušeností ze cvičení prochází kapitola o simulacích. Příspěvky různých autorů postupně zařazujeme do finálního textu, zatímco grafici pracují na vizuální stránce. Vedle toho všeho navíc plynule pokračují práce na videonahrávce.

Rok 2007

prosinec

Se střídavým úspěchem spolu soupeří práce na příručce a dohánění administrativních restů.

listopad

Listopad se nese v duchu třídění v září získaných materiálů a podnětů k příručce. Oddělení publicity ovšem horečně připravuje prezentaci projektu na CVVZ. Ta se velmi povedla a ještě dlouho po akci dostáváme pozitivní ohlasy.

říjen

Probíhá poslední týden cvičení. Číselně byl podzim opravdu bohatý, v součtu jsme podpořili 1904 žáků a 77 učitelů a vyčerpali tolik peněz, že jsme obratem přesunuli drtivou většinu na léto plánovaných cvičení na neurčito. Což není příjemné, ale pro nás je podstatné, že jsme splnili vytyčené cíle a můžeme se plně soustředit na dotažení příručky a tvorbu videa, k obojímu totiž máme dostatek podkladů.

září

Se začátkem roku začíná druhá vlna cvičení, den za dnem jezdíme po kraji seznamujeme učitele a žáky s tím, jak nám účinně vyučujeme OČMU. Na každém cvičení je většinou třeba kolem sedmi lidí (zároveň natáčíme materiál pro instruktážní videonahrávku), proto také rychle nabíráme a zaučujeme nové lektory.

srpen

Sny o prázdninách jsou fuč, odpočívají jen lektoři. Ostatní vyhodnocují dotazníky, připravují natáčení videonahrávky, pilují metodiku, informují o projektu dosud nezúčastněné školy nebo připravují podzimní cvičení a kurz pro nové lektory. Patnáct hodin po rozeslání letáků školám nás kontaktovali první zájemci, za další tři dny byly podzímní termíny v podstatě obsazeny. Jediné co nás brzdí, je finanční tíseň. Ministerstvo nestíhá dodržovat termíny plateb, takže na účtu projektu chybí kolem 200 000 korun (a realizační tým je tím pádem švorc).

červenec

Snažíme se užít si prázdniny. Lektorům a metodikům se to daří (metodici ale budou mít co dohánět). Naopak pilně se pracuje na zajišťování publicity, zvelebování stránek a vyhodnocování zpětnovazebích dotazníků od zúčastněných dětí i učitelů. Volno tím pádem nemá ani vedoucí projektu. Navíc se začínáme připravovat na zářijovou vlnu cvičení.

červen  

Projekt je celý měsíc v plném proudu. Cvičení běží od začátku měsíce až do posledního možného termínu ve středu 27.6.2007 a sklízejí nebývalý úspěch. Z ohlasů máme pocit dobře odvedené práce a další zájemci se k naší radosti stále hlásí. Za tak krátkou dobu nám pod rukama prošlo přes 700 dětí.

květen

Projekt se opravdu naplno rozjíždí. Na začátku května máme lektorský kurz. Nasmlouvaní lektoři ČČK ho nepotřebují, takže zatím máme do začátku kolem deseti lektorů. Postupně naplňujeme kalednář termínů cvičení a 25. 5. zahajujeme první z nich. Máme úspěch: program cvičení je překvapivě dobře nastavený, všichni jsou spokojení, termíny jsou plné a všichni mají co dělat.

duben

Dokončujeme práce na programu cvičení, připravujeme lektorský kurz pro 20-25 lektorů (pomocí letáků a osobních kontaktů se jich podařilo sehnat 12, dalších 10-20 patří k Červenému kříži). Sháníme a nakupujeme množství materiálu.

březen

Zahajujeme aktivní shánění lektorů. Začíná být zřejmá konkrétní podoba cvičení. Navazujeme slibnou spolupráci s Českým červeným křížem.

únor

Metodici jsou vyškoleni a seznamují se se základními kameny své práce - klíčovými kompetencemi a kurikulární reformou, zážitkovou pedagogikou, s obsahem temaiky OČMU. Stránky začínají vypadat k světu a máme první zájemce o práci lektorů. Potvrzují se pilotní školy, na kterých budou naše cvičení odzkoušena. Ale co je hlavní - v půli února uplynulo smluvních 30 dní a konečně dorazily peníze. Můžeme začít nakupovat materiál, literaturu, pomůcky, a taky si vyplatit lednovou mzdu.

leden

Je to tu. Rozhodnutí je podepsáno, vrháme se do práce. Postupně kompletujeme realizační tým a harmonogram začíná nabývat konkrétních rozměrů. Rozjíždí se práce na stránkách a veškeré dokumentaci, učíme se v tom chodit. Metodiky se podařilo dostat na kurz Školitele první pomoci - naučí se nejen první pomoci, ale i to, jak ji vyučují profíci.

Rok 2006

prosinec

4. prosince se konečně ukázalo, že celá legrace teprve začíná. Sadu potvrzení a doplnění žádosti je třeba dodat co nejdřív. Vychází najevo, že středoškoláci nemohou být cílovou skupinou (to jsme mezi ostatními změnami mezi výzvami minuli). Protože jsme s nimi původně počítali, byl náš rozpočet zkrácen na dvě třetiny (o osm set tisíc korun). Co na tom, že máme proškolit stejný počet lidí. Na druhou stranu, začínali jsme na akcích s rozpočtem úplně prázdným. Tak proč bychom nezvládli tohle. Poslední formality jsme dolaďovali mezi svátky a pak už jen napjatě čekali.

listopad

Jasno má být v polovině listopadu, druhé polovině listopadu, na konci listopadu... na jednu stranu je třeba zodpovědně rozhodnout, na druhou stranu je třeba do konce prosince zvládnout další formality před zahájením projektů. Na ministerstvo se dá dovolat od půl sedmé do půl šesté.

říjen

Zase to čekání. Nápor stovek nových žádostí zvládal už tak přetížený odbor. Protékaly jim pod rukama stovky milionů, ale neměli možnost zvednout úroveň poskytovaných služeb přijetím dalšího pracovníka.

září

Do každé kolonky, kde to chybělo, jsme pro jistotu doslovně doplnili věty z příručky pro žadatele, aktualizovali jsme rozpočet a žádost honem podali znovu. V daném programovacím období běžela poslední výzva a mluvilo se o dorozdání zbylých peněz, takže se to vše podařilo tři dny po našem návratu z prázdnin.

srpen

Konečně se ukázalo, jak jsme dopadli - o dva body jsme neprošli ke komisi. Dvě naše nešikovné věty a nadměrná důvěra v chápání základních souvislostí způsobily několikaměsíční zdržení projektu.

červen, červenec

Z ministerstva se neozývali, takže rozhodováním o přijatelnosti projekt zřejmě prošel.

květen

Vrhli jsme se na výrobu základních internetových stránek a čekali, kdy se ozvou z ministerstva, že jsme žádost zapomněli orazítkovat.

duben

Zasloužený měsíc odpočinku - doháněli jsme studijní povinnosti.

březen

Několikatýdenní intenzivní práce vyvrcholila v den uzávěrky. Za pět minut padla jsme žádost doručili na podatelnu. Stihli jsme se zaregistrovat jako občanské sdružení, provést šetření na žácích a zorientovat se ve třicetistránkovém formuláři. Ukázalo se, že jsme rozpočet na začátku dost podcenili, nakonec se vyšplhal hodně přes dva miliony korun.

únor

Začali jsme rozvíjet myšlenku zlepšení výuky OČMU. Postupně jsme odhalovali a odstraňovali další a další překážky na cestě k podání žádosti. Provedli jsme šetření v cílové skupině škol, odhadli rozpočet a usoudili jsme, že projekt je potřebný a proveditelný a stojí za to se pokusit o jeho realizaci.

leden

Dozvěděli jsme se o možnosti finanční podpory nějakých projektů z ESF v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů.